Liên hệ với chúng tôi

ELYSSA
187 - Lê Văn Lương - Phước Kiển - Nhà Bè - TP. HCM ( Khu dân cư Hoàng Anh Gold House Block B1, Tầng 25)
Xem Bản đồ Google
Điện thoại
0286 273 4475, 0903 940 988

Thời gian Mở cửa
8h00 - 21h00

Thông tin liên hệ